Gebruik AED

Automatische Externe Defibrillator

Een Automatische Externe Defibrillator: kan een stroomstoot aan het hart toedienen via de borstkast. In de Gemeenten Deurne, Asten, Someren en daarbuiten treft u op 73 strategische plaatsen een "geregistreerde AED" aan. Hiervan zijn er 30 gestationeerd binnen de gemeentegrens van Asten. Stichting Heart Safe Regio heeft in samenwerking met o.a. EHBO-vereniging Deurne, Asten, Someren, Liessel en de Stichting Hartentroef Asten ruim 1000 personen in de regio opgeleid om een AED te kunnen bedienen.

De AED is een apparaat, wat bij uitstek geschikt is voor het redden van levens bij kamerfibrillatie, mismanagement in het hart, dat ontstaat voordat er een hartstilstand optreedt. De overlevingskans van het slachtoffer neemt toe met ruim 72 tot 85% met een snelle en verantwoorde AED-handeling in combinatie met reanimatie. Daarnaast neemt per minuut de overlevingskans met 10% af bij het ontbreken van een reanimatie en of AED. Snel resetten van het hart is de sleutel. Dit wordt bereikt door middel van defibrillatie.

Twintig maal is er met succes een AED via Heart Safe Regio ingezet v.a. eind 2003. De gemeente Asten is hiermee de eerste Heart Safe Regio-gemeente in Nederland. Van een Heart Safe Regio is sprake als binnen de gemeentegrenzen DEURNE-ASTEN-SOMEREN de aanwezigheid en het gebruik van AED’s op een geïntegreerde wijze wordt aangeboden.

De Stichting Heart Safe Regio te Asten is mede tot stand gekomen door goodwill van het bedrijfsleven, Coöperatiefonds Rabobank Peelland Zuid, Stichting Kringloop ONA, EHBO-verenigingen Deurne-Asten-Someren en Liessel, Stichting Harten troef Asten, Expert Asten b.v, W. Martens metaal- contructiebedrijf, Stichting Van der Loo fonds, individuele donateurs en de Gemeente Asten.

Voor aanmelden voor de cursus of informatie, over de reanimatie- en AED opleiding, of voor advisering in aanschaf van een AED en/of opbergkluisje, kan je contact opnemen met het secretariaat. Je mail wordt snel beantwoord.

Scroll naar top