Doelstelling

Stichting Heart Safe Regio opgericht op 11 juli 2007 en in notariele akte vastgelegd onder dossiernummer 006529.01/MM heeft ten doel:

  • Uniformiteit creëeren in plaatsing en gebruik van de Automatische Externe Defibrillator binnen de regio, inclusief opleiding, certificering, registratie en onderhoud betreffende het vorenstaande.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De intentie van de stichting HSR is dus als volgt:

  • Op een financieel zo laagdrempelig mogelijke manier de opleidingen reanimatie en AED bediener voor de inwoners van Asten en de regio te verzorgen.
  • Verenigingen, buurtschappen, ondernemers en bedrijven aanmoedigen om een AED aan te schaffen en te laten plaatsen in een kluisje, zodat ze 24 uur per dag bereikbaar zijn voor de AED bediener.
  • Er mede voor zorgen dat door updating en onderhoud, de AED’s altijd in een optimale conditie zijn en dat ze op strategische plaatsen bereikbaar zijn.
  • Het geven van voorlichting en informatie, over alles wat met reanimatie en AED’s te maken heeft.
  • Onafhankelijk advies en bemiddeling bij de aankoop van een AED en kluisje. Het verzorgen van de opleidings- en herhalingslessen.
  • Het uitdragen van onze ideeën en wijze van aanpak aan vergelijkbare verenigingen van de buurtgemeenten, zo mogelijk met hen samenwerken en in de toekomst, wanneer dit in het belang van de inwoners van de regio is, evt. met deze verenigingen samengaan.
  • Doordat personen in onze stichting een pioniersfunctie hebben vervuld, wordt er vanuit de regio en ver daarbuiten, naar onze ervaringen en om informatie gevraagd. Daarbij worden wij regelmatig uitgenodigd als gastspreker op door hen georganiseerde voorlichtingsavonden. Natuurlijk werken de bestuursleden zonder financiële vergoeding en ons doel is om meerdere instructeurs met dezelfde doelstelling een opleiding te laten volgen. Elke euro die wordt verkregen met lesgeven wordt weer aan de regionale gemeenschap besteed.
  • Tenslotte moedigen wij alle AED bedieners aan om zich aan te melden bij Hartslagnu.nl, zodat zij, indien zij zich in de buurt bevinden van een slachtoffer met hartproblemen, via hun mobiele telefoon een sms- waarschuwing krijgen en hulp kunnen verlenen. Snelheid is de belangrijkste voorwaarde om in die situatie te kunnen overleven. Al deze doelen willen wij tot in lengte van jaren nastreven. Met de steun van velen lukt dit.

Klachtenregeling

Voor eventuele klachten over Stichting Heart Safe Regio, haar individuele instructeurs en/of bestuursleden kunt U zich wenden tot onze oud-voorzitter Dhr. P. Huijsmans. Deze zal samen met U op zoek gaan naar een bevredigende oplossing.

Scroll naar boven