Brief voor bezitters AED’s

–> Naar de PDF van de brief

Met deze brief willen wij u op de hoogte brengen van een belangrijke beslissing van het bestuur van Stichting Heart Safe Regio.

Het overlijden van ons bestuurslid en instructeur AED-bediener en Reanimatie, Henny Verdonschot op 8 september 2023, heeft grote gevolgen gehad voor onze stichting. Dit heeft ertoe geleid dat het voltallig bestuur heeft besloten dat de Stichting Heart Safe Regio zal worden ontbonden per streefdatum 1 september 2024.

We zijn de afgelopen periode samen met de Gemeente Asten en Onis Welzijn op zoek gegaan naar mogelijkheden om de activiteiten van de stichting door te laten gaan.

Het verzorgen van de opleidingen en herhalingslessen is overgenomen door Anja Karsmakers, die nu zelfstandig en voor eigen rekening handelt. Ook onze site www.heartsaferegio.nl zal door haar t.z.t. worden overgenomen en onder dezelfde naam worden voortgezet. De contactgegevens van Anja staan onder contact vermeld.

Een andere uitdaging waar we mee te maken hebben, is het controleren en onderhouden van de AED’s. Hoewel de eigenaar van de AED hiervoor verantwoordelijk is, vervulde Henny Verdonschot op verzoek daarin een bemiddelende rol. Door de ontbinding van de Stichting vervalt deze service.

Voor onderhoud van uw AED kunt u o.a. terecht bij: Fuego Tiel BV, tel. 0344-630782
AED Solutions BV, Weert, tel. 0495-563445
AED Voordelig.nl, Vlissingen tel. 088-2336000

Deurne, 28-05-2024 Stichting Heart Safe Regio

J.J.M. Bekx A.C.M. Gerrits C.J.M. Gerrits-Aarts 06-53187768

Scroll naar boven