Artikelen

Belangrijke mededeling voor alle AED bedieners van Asten

Onder verantwoordelijkheid van Wijkraad West, zijn permanent bereikbare AED geplaatst, in de gevels van de Lambertusschool aan de Zonnehof, bij het museum “Klok en Peel” aan de Ostaderstraat en aan het Bgm. Ruttenplein te Asten.

De AED’s zijn van een ander merk dan gebruikelijk in Asten. Meestal hebben de verschillende merken kleine nuanceverschillen, maar de bovengenoemde AED’s, zijn Zoll AEDplus apparaten, het gebruik is zodanig afwijkend, dat hieraan extra aandacht moet worden besteed.

Stichting Heart Safe Regio, zal dan ook bij de cursussen en herhalingslessen hieraan aandacht besteden maar om te voorkomen dat U voor verrassingen komt te staan, als U deze AED plotseling zou moeten gebruiken, willen wij U hierover alvast informeren.

Het grote verschil zijn de elektroden, bij andere AED's zijn dat twee losse pads, bij Zoll AEDplus zijn beide pads met elkaar verbonden Het kruis komt midden op het borstbeen, op de plaats waar men moet masseren, de beide pads komen dan op de juiste plaats, bij corpulente mensen, is de onderste pad los te koppelen. Deze AED zou behalve defibrilleren, ook ondersteuning geven bij de reanimatie, toch moet men bedenken dat voordat de AED in beeld komt, men reeds met de reanimatie begonnen moet zijn, wil men kans van slagen hebben.

Hebt U over het bovenstaande nog vragen neem contact met ons op. (zie pagina "contact")

   

Donoren  

 

Stichting HSR
Rabobank Peelland Zuid
1345.70.782
IBAN: NL75RABO0134570782
BIC:
RABONL2U
KvK: 17209102

Johnny Vlemmix belettering en reclame

Joosten Winkelstellingen

   

Video demonstratie  

Via deze link is een realistische demonstratie van een hulpverlening na hartfalen te zien.

 Demonstratie video