Artikelen

Unieke samenwerking eerstehulp verleners HeartSafeRegio

Gegevens

Heart Safe Regio, EHBO-vereniging Asten en Rust na impact gaan een unieke samenwerking aan.

Eerstehulpverleners van Heart Safe Regio en de EHBO-vereniging kunnen voortaan een beroep doen op de professionele ondersteuning van traumabegeleider, conflictbemiddelaar en vertrouwenspersoon Irene Kersten van Rust na Impact, als zij bij een (traumatisch) ongeval hulp hebben verleend. Stichting Heart Safe Regio, EHBO-vereniging Asten en Rust na impact hebben hierover afspraken gemaakt.

Eerste hulpverleners komen regelmatig in aanraking met complexe situaties zoals reanimaties, ernstige ongelukken en geweldsincidenten.

Via landelijke organisaties is nazorg mogelijk, maar de zorg wordt pas na enkele weken opgestart en staat in eerste instantie op afstand. Om eerste hulpverleners in de gemeente Asten direct de juiste nazorg te bieden, hebben de drie partijen nu de handen ineengeslagen. Daags na een incident kan de hulpverlening via Rust na impact worden gestart.

Deze hulpverlening geldt voor alle inwoners die via Heart Safe Regio staan geregistreerd voor reanimaties en alle EHBO-leden. De samenwerking start deze maand nog.

   

Donoren  

 

Stichting HSR
Rabobank Peelland Zuid
1345.70.782
IBAN: NL75RABO0134570782
BIC:
RABONL2U
KvK: 17209102

Johnny Vlemmix belettering en reclame

Joosten Winkelstellingen

   

Video demonstratie  

Via deze link is een realistische demonstratie van een hulpverlening na hartfalen te zien.

 Demonstratie video