Artikelen

Bestuurswissel

Op 20 februari jl. heeft Piet Huijmans, oud huisarts te Asten, het voorzitterschap van Stichting Heart Safe Regio na bijna 6 jaar overgedragen aan mevrouw Ban Ibrahim, huisarts bij “De Dokterspraktijk” in Asten.

Piet heeft deze functie, vanaf de oprichting, altijd met veel animo vervuld en hij was een stuwende kracht binnen onze stichting, wij zijn hem daarom veel dank verschuldigd.

In mevrouw Ban Ibrahim hebben wij een waardige opvolger gevonden en heten haar dan ook van harte welkom.

   

Donoren  

 

Stichting HSR
Rabobank Peelland Zuid
1345.70.782
IBAN: NL75RABO0134570782
BIC:
RABONL2U
KvK: 17209102

Johnny Vlemmix belettering en reclame

Joosten Winkelstellingen

   

Video demonstratie  

Via deze link is een realistische demonstratie van een hulpverlening na hartfalen te zien.

 Demonstratie video