Toestemming- en aanmeldformulier cursist HSR


Reanimist / AED bediener


Door invulling van dit Toestemming / Aanmeldformulier geeft u toestemming voor het opnemen, verwerken en opslaan van ondergenoemde persoonsgegevens in de administratie van Stichting Heart Safe Regio.

Tevens geeft u hierbij toestemming om ondergenoemde gegevens te communiceren en te registreren bij de NRR ( Nederlandse Reanimatie Raad) / Hartstichting / HartslagNu.

Stichting Heart Safe zal zich volledig conformeren aan de Europese Privacy Wetgeving (AVG). De privacyverklaring en het privacyreglement kunt u raadplegen op onze website onder het kopje AVG.

Secretariaat:
Stichting Heart Safe Regio
Email: info@heartsaferegio.nl
Powered by BreezingForms
   

Donoren  

 

Stichting HSR
Rabobank Peelland Zuid
1345.70.782
IBAN: NL75RABO0134570782
BIC:
RABONL2U
KvK: 17209102

Johnny Vlemmix belettering en reclame

Joosten Winkelstellingen

   

Video demonstratie  

Via deze link is een realistische demonstratie van een hulpverlening na hartfalen te zien.

 Demonstratie video